Algemene voorwaarden Nathalie Merylin 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Nathalie Merylin, waaronder de online en offline diensten vallen.

 

Artikel 1 – Definities

Nathalie Merylin is aanbieder van online en offline diensten van yoga. Hieronder kan het volgende vallen: fysieke yoga-oefeningen (asana’s met Moving meditation), meditaties, workshops, events, retraites, bijeenkomsten en coaching. Online worden meditaties, yogalessen, coaching en programma’s (met werkboeken, online coaching, audio en video content) aangeboden.

In dit document staan de Algemene Voorwaarden die voor alle diensten van Nathalie Merylin gelden. 

Artikel 2 – Gegevens Nathalie Merylin

Nathalie Merylin is gevestigd te Curaçao en ingeschreven bij de KVK.

Bij Nathalie Merylin behoren de volgende websites:

http://www.nathaliemerylin.nl

Artikel 3 –  Algemeen

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor iedere gebruiker van Nathalie Merylin. 

3.2 De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de websites van Nathalie Merylin zoals hierboven aangegeven. 

3.3 Indien een deel van de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn dan is de rest nog steeds van toepassing en verandert dat niets aan de geldigheid.  

3.4 De Algemene Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Je wordt dan mondeling of via je mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen. 

3.5 Het Curaçaose recht is van toepassing op de overeenkomst met Nathalie Merylin.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra je één van de diensten van 

Nathalie Merylin hebt aanschaft.

Artikel 5 – Account gegevens en registratie  

5.1 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om te registreren.

5.2 De verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van het online account ligt bij jou.

5.3  Een account is persoonlijk en hierbij ga je ermee akkoord dat je een account niet uitleent, verkoopt of overdraagt. 

5.4 Alle informatie die je hebt doorgegeven is correct en volledig. 

Artikel 6 – Prijs

6.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.2 Voor aanschaf van een dienst wordt de prijs vermeld.

6.3 Er worden geen kortingen gegeven op de vermelde prijzen. 

6.4 Indien prijzen worden gewijzigd wordt je daarvan op de hoogte gesteld indien dit betrekking heeft tot een lidmaatschap.

6.5 Nathalie Merylin behoudt zich het recht voor om de prijs van producten aan te passen/verhogen, uiteraard worden cursisten hiervan op de hoogte gebracht en hebben zij het recht de lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 7 – Betaling en lidmaatschap

7.1 Na volledige betaling wordt er toegang verleent tot de online omgeving, of sessie. Bij retraites en boekingen is deze pas gereserveerd bij volledige betaling, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Indien de betaling niet wordt voldaan kan de reservering geannuleerd worden.

7.3 Indien er niet voldaan wordt aan de betaling heeft Nathalie Merylin het recht je de toegang te weigeren, dit is van toepassing op alle diensten.

7.4 Restitutie is niet mogelijk.

Na betaling – reglement

  1. Afmelden kan tot 24 uur van tevoren, waarbij er geen kosten zijn. Tenzij anders vermeld bij aankoop. Uitzondering retraites, deze zijn niet te annuleren, wel is een andere data mogelijk.

  2. De aankoop is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

  3. Bij langdurige ziekte van de deelnemer of andere onvoorziene omstandigheden wordt in onderling overleg een voor die situatie geschikte regeling getroffen.

  4. Lessen worden op officiële en erkende feestdagen in overleg wel of niet gegeven.

  5. Nathalie Merylin heeft voor de yogalessen geen opzegtermijn. Indien er geen lessen meer gevolgd wensen te worden dan wordt dit gemeld, dit kan per mail (info@nathaliemerylin.nl).

  6. Lifetime lidmaatschappen blijven geldig, onder voorbehoud van faillissement, onvoorziene omstandigheden en andere redenen waardoor Nathalie Merylin of de dienst met website niet voort kan bestaan.

  7. Bij vroegtijdig beëindigen van een traject/retraite heeft de deelnemer geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

Artikel 8 – Gebruik van online diensten

8.1 Voor de online diensten van Nathalie Merylin dien je je vooraf te registreren en te voldoen aan de betaling.

8.2 Na het ontvangen van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je hiermee 24/7 inloggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je account gegevens. 

8.3 Een aangemaakt account is persoonlijk en dient gebruikt te worden door de persoon waarvan de gegevens bekend zijn bij Nathalie Merylin. 

Artikel 9 – Overmacht 

8.1 Nathalie Merylin kan niet aansprakelijk gesteld worden indien diensten niet werken waarbij overmacht in het spel is.

8.2 Er zal geen recht zijn op een schadevergoeding indien het overmacht betreft waardoor de overeenkomst niet nagekomen kan worden.

Artikel 10 – Verplichting en verantwoordelijkheden klant

10.1 De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen resultaten. 

10.2. De klant is verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid.

Artikel 11 – Levering diensten en beschikbaarheid

11.1 Zodra de betaling is voldaan is het mogelijk direct gebruik te maken van de diensten die online beschikbaar zijn tenzij anders vermeld en er een startdatum is.

11.2 Indien gewenst is Nathalie Merylin in de mogelijkheid content te wijzigen of te verwijderen.

11.3 Indien er een foutmelding is dan kan dit per mail vermeld worden zodat het zo snel mogelijk opgelost kan worden.

11.4 De mogelijkheid dat de techniek foutloos is wordt niet gegarandeerd.

11.5 Nathalie Merylin is bevoegd onderdelen tijdelijk of blijvend te wijzigen en de locatie geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, zondagen, verbouwing, vakantie en interne opleidingsdagen. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

De persoon die het product afneemt is zelf verantwoordelijk. Nathalie Merylin kan niet aansprakelijk gesteld worden. 

12.1 De cursist is te allen tijde voor zichzelf verantwoordelijk en maakt zelf de keuze wat passend is.

12.2 Je bent altijd verantwoordelijk voor jezelf, je eigen veiligheid en gezondheid.

12.2 Het is van belang dat de docent voor het deelnemen aan een les op de hoogte wordt gesteld van belangrijke informatie. 

  

Artikel 13 – Geheimhouding

Nathalie Merylin is verplicht jouw persoonsgegevens geheim te houden en AVG wetgeving op te volgen. Gegevens worden alleen gebruikt voor de diensten van Nathalie Merylin.

Artikel 14 – Privacy policy

Door het gebruik van diensten van Nathalie Merylin stem je in met de Algemene Voorwaarden en de Privacy policy die te vinden is op de website. 

Artikel 15 – Nathalie Merylin – deelname lessen

12. 1 Docent dient op de hoogte worden gebracht van: medicijngebruik, blessures, ziekte, zwangerschap, fysieke en/of psychische klachten. Indien nodig is het van belang dat huisarts en/of behandelend arts wordt geraadpleegd. 

12.2 De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn gezondheid.

12.3 In het belang van de cursist is het van belang dat je je grenzen tijdig aanvoelt of aangeeft bij de docent, het voorbijgaan van eigen grenzen is de verantwoordelijkheid van de cursist. 

12.4 Het uitvoeren van yogahoudingen en meditaties kan emoties naar boven halen, de docent is niet verantwoordelijk voor het gevolg van het oprakelen van deze emoties. Het is van belang dat de cursist bewust is van de effecten van yoga. Onder yoga vallen ook meditaties, zowel gegeven in een les als online.

12. 5 Indien er twijfel is over verantwoorde deelname aan lessen, workshops of andere gelegenheden waarbij contact is met de cursist kan de docent dit uitspreken en dient de huisarts en/of een behandelend specialist te worden geraadpleegd en kan er niet deelgenomen worden aan de les, workshop, event of gelegenheid waarvoor er contact is.

Verblijfslocatie Nathalie Merylin

  1. Er is een hond op locatie van Nathalie Merylin als huisdier, bij allergieën is dit op eigen risico.

  2. Nathalie Merylin is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer. 

  3. Nathalie Merylin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen (lichamelijk of geestelijk) letsel van de deelnemer tijdens of na de lessen, zoals tijdens retraites, yogalessen, workshops of andere evenementen op locatie. 

  4. Nathalie Merylin accepteert geen verantwoording over minderjarigen. De ouder/verzorger blijft ten allen tijde de verantwoording houden over de minderjarige.

  5. Nathalie Merylin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door schades die opgedaan zijn op het terrein.

  6. Nathalie Merylin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld bij opgelopen schade tijdens activiteiten op een andere locatie.

  7. De deelnemer wordt geacht een ziektekostenverzekering te hebben en indien van toepassing een (volledige) reisverzekering af te sluiten.

  8. Het is niet toegestaan te roken op het terrein.

  9. Groot vuur is verboden op het terrein. 

  10. Feesten zijn verboden op het terrein en in de kamers.

  11. Het is niet toegestaan andere personen dan die aangegeven zijn op de reservering toe te laten in de kamer.

Extra regels yogalessen, workshops en retraites

  1. Alcohol en drugsgebruik voor en tijdens de lessen zijn verboden. De docent kan een cursist hierop aanspreken en deze weigeren om deel te nemen aan de les.

  2. Het dragen van buitenschoenen is niet toegestaan in de ‘yogaruimte’. 

  3. Cursisten dienen op tijd binnen te komen en zich te gedragen tegenover medecursisten. 

  4. Vanaf binnenkomst is het tijd voor stilte en ontspanning.

  5. Vanaf binnenkomst is respect naar elkaar toe belangrijk. Wanneer er niet respectvol met elkaar omgegaan wordt is het mogelijk dat deelname niet meer mogelijk is.

  6. Het meedoen met een activiteit is geheel op eigen risico. 

  7. Ongelukken tijdens een retraite, workshop of yogales zijn op eigen risico.

  8. Ten alle tijden verantwoordelijk voor eigen gezondheid.

   1. Het drinken van voldoende water.

   2. Het eten van voldoende voedsel.

   3. Met mate in de zon zitten.

   4. Niet over grenzen heen gaan.

20. Gebruik van items dienen in dezelfde staat ingeleverd te worden.

Open chat
1
Vragen?
Scan the code
Hoi, kan ik je verder helpen?