Privacyverklaring Nathalie Merylin

Nathalie Merylin acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking wordt rekening gehouden met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe gegevens worden verzameld en gebruikt, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, en met welk doel dat wordt gedaan. Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de website, www.nathaliemerylin.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 05-04-2023

Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die Nathalie Merylin aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met Nathalie Merylin delen. Deze gegevens worden direct door jou gedeeld. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in deze verklaring, tenzij daarvoor  toestemming is gegeven.

Soorten gegevens verzameld

Wanneer je gebruik maakt van de diensten, dan kan Nathalie Merylin de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Bankrekeningnummer bij aanschaf van dienst

Gronden voor de verwerking

Persoonsgegevens worden in het algemeen verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen.

 • Verzenden van een mail of nieuwsbrief.

 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten

 • Nathalie Merylin analyseert jouw gedrag op de website om daarmee wordt de website verbeterd en het aanbod van producten en diensten worden beter afgestemd op jouw voorkeuren.

 • Nathalie Merylin verwerkt persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. 

Persoonsgegevens worden op basis van de gerechtvaardigde belangen verzameld, die je te allen tijde kunt intrekken.

Bewaren van persoonsgegevens

Nathalie Merylin bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen worden persoonsgegevens van website bezoekers voor een aantal maanden bewaard.

Uw rechten

Je hebt het recht op inzage van de informatie die van jou verwerkt wordt. Indien gewenst, kan hiervoor contact opgenomen worden. Er wordt dan een kopie  van de gegevens van jou overgedragen. Mogelijk moet eerst jouw identiteit geverifieerd worden  om aan het verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die  verwerkt is niet juist is, dan kun je contact opnemen om informatie te updaten.  Als je wilt dat jouw informatie verwijderd wordt, dan kun je op ieder moment contact opnemen. Reacties worden in overeenstemming met de AVG verzonden. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

Delen met anderen

Jouw informatie wordt niet gedeeld met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die is afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen gegevens buiten de EER worden overgedragen. Wanneer dit het geval is, worden de juiste maatregelen genomen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen gegevens overgedragen worden aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo wordt bekeken hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen deze gegevens pseudonimiseren. 

Cookies

Om op  een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie te kunnen bieden wordt gebruik gemaakt van verschillende  soorten cookies. Alleen  cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site worden gebruikt. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook worden analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy gebruikt. 

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan het IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver als je van de diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om de Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Er wordt geen gebruik gemaakt van jouw IP-adres om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Via het IP-adres is het niet mogelijk een persoonsgegevens in te zien zoals naam, adres of andere identificerende informatie. Uiteraard alleen tenzij deze informatie door jou worden verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

 • Encryptie van data;

 • Pseudonimiseren van data;

 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;

 • Overdrachten alleen over SSL;

 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;

 • Controle van erkende autorisaties.

Open chat
1
Vragen?
Scan the code
Hoi, kan ik je verder helpen?